ปั๊มไดโว่สแตนเลส 250 วัตต์
ปั๊มไดโว่สแตนเลส 750 วัตต์
ปั๊มไดโว่สแตนเลส 400 วัตต์
ฟุตวาล์วทองเหลือง 1 นิ้ว
หัวน้ำพุ กลีบดอกไม้
หัวชบา
spray jet ขนาด 1 นิ้ว
หัวไกเซอร์ขนาด 1 นิ้ว
วาล์วไฟฟ้า 3"
วาล์วไฟฟ้า WEATHERMATIC ขนาด 1 นิ้ว
หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า แบบมีปลั๊กในตัว
pw หัวฉีดพ่นน้ำ สำหรับสายยาง 1/2 นิ้ว
QVC ข้อต่อสายยาง
ชดหัวฉีดพ่นน้ำและSTOP VALVE
ปิดปลาย 63 มม.
งอ 63 มม.
งอเกลียวนอก 32x1"
ปิดปลาย 25 มม.
เทปพันเกลียว
ตรงเกลียวนอก 32x1"
ตรงเกลียวนอก 25x3/4"
งอ 32 มม.
สามทาง 32 มม.
ต่อตรง 32 มม.
ปิดปลาย 20 มม.
สามทางเกลียวนอก 32x1"
สามทางลด 32x25มม.
ปิดปลาย 16 มม.
ปลั๊กอุด 20 มม.
สามทาง 16มม.
งอเกลียวนอก 16x1/2"
งอ 16 มม.
สามทางเกลียวนอก 20x3/4"
สามทางเกลียวนอก 20x1/2"
สามทาง 20 มม.
งอเกลียวนอก 25x1/2"
ต่อตรง 16 มม.
ตรงเกลียวนอก 20x1/2"
ตรงเกลียวนอก 20x3/4"
สามทางเกลียวนอก 16x1/2"
สามทางลด 20x16 มม.
ตรงเกลียวนอก 25x1/2"
ตรงเกลียวนอก 16x1/2"
งอเกลียวนอก 25x3/4"
งอ 25 มม.
สามทางลด 25x20 มม.
สามทางเกษตร25 มม.
สามทางเกลียวนอก25x3/4"
งอ 20 มม.
สามทางเกลียวนอก 25x1/2"

           
Sitemap หมวดหมู่