หัวไกเซอร์ขนาด 1 นิ้ว
วาล์วไฟฟ้า 3"
หม้อแปลง สำหรับวาล์วไฟฟ้า แบบมีปลั๊กในตัว
วาล์วไฟฟ้า WEATHERMATIC ขนาด 1 นิ้ว
ชดหัวฉีดพ่นน้ำและSTOP VALVE
QVC ข้อต่อสายยาง
pw หัวฉีดพ่นน้ำ สำหรับสายยาง 1/2 นิ้ว
งอ 63 มม.
ปิดปลาย 63 มม.
งอเกลียวนอก 32x1"
สามทางลด 32x25มม.
งอ 32 มม.
ปลั๊กอุด 20 มม.
สามทาง 32 มม.
เทปพันเกลียว
ปิดปลาย 16 มม.
ปิดปลาย 25 มม.
ปิดปลาย 20 มม.
ตรงเกลียวนอก 25x3/4"
ตรงเกลียวนอก 32x1"
สามทางเกลียวนอก 32x1"
ต่อตรง 32 มม.
ต่อตรง 16 มม.
ตรงเกลียวนอก 16x1/2"
สามทางเกลียวนอก 16x1/2"
ตรงเกลียวนอก 25x1/2"
ตรงเกลียวนอก 20x3/4"
งอเกลียวนอก 16x1/2"
สามทาง 16มม.
ตรงเกลียวนอก 20x1/2"
สามทางลด 20x16 มม.
งอ 16 มม.
สามทาง 20 มม.
สามทางเกลียวนอก 20x1/2"
งอเกลียวนอก 25x1/2"
สามทางเกลียวนอก 20x3/4"
งอ 25 มม.
ตรงลด 25x20 มม.
งอเกลียวนอก 20x1/2"
งอ 20 มม.
สามทางเกลียวนอก 25x1/2"
งอเกลียวนอก 20x3/4"
ตรงลด 20x16 มม.
ต่อตรง 20 มม.
งอเกลียวนอก 25x3/4"
ข้อต่อตรง 25 มม.
สามทางลด 25x20 มม.
สามทางเกลียวนอก25x3/4"
สามทางเกษตร25 มม.
pop-up super

           
Sitemap หมวดหมู่